«Victory Cup» — Nizhny Novgorod — open rhythmic gymnastics tournament

Локация

607000, Nizhny Novgorod Region, Gorodetsky District, SB Izumrudnoe

Дата и время

02.03.2018 - 04.03.2018